top of page
AEnB2UpNH2jv6EK1bVxBXPGyz8RAelXhLNceTxyx

UWV werkzoekenden

Als samenleving vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. We noemen dat met een duur woord ook wel de "participatiesamenleving". Ook het UWV is van mening dat iedereen mee moet kunnen doen, met of zonder handicap of beperking.

 

Stichting jobzzpmaatje zet zich hiervoor in en werkt daarbij samen met "Mens en arbeid Training & coaching". Soms door op zoek te gaan naar een passende baan, maar ook door je te helpen om een sociaal netwerk op te bouwen of door bijvoorbeeld het vergroten van je zelfvertrouwen.

 

In de praktijk geeft UWV de opdracht aan Mens en arbeid Training & coaching. Stichting jobzzpmaatje is specifiek werkzaam voor de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland en neemt voor deze regio de opdrachten voor haar rekening. We faciliteren het traject Werkfit. Na dit traject ben je klaar om weer aan het werk te gaan in een betaalde baan.

 

Hieronder lees je meer inhoudelijke informatie over de dit traject of download de brochure.

 

Werkfit

Het woord zegt het eigenlijk al, een Werkfit-traject is bedoeld om jou weer fit te krijgen voor betaald werk. Iedereen is anders en heeft andere begeleiding nodig. Het is dus echt maatwerk. We kijken tijdens het traject naar de werknemersvaardigheden; wat kan je al en waar moet nog aan gewerkt worden? Hierbij ondersteunen we je met behulp van verschillende instrumenten, bijvoorbeeld met een beroepskeuzetest of gerichte training. Als het traject is afgerond ben je klaar voor de volgende fase, die van "Naar werk". Eventueel kan scholing voorafgaand aan werkhervatting plaatsvinden. We dienen hiervoor wel een indicatie af te geven.

 

We onderscheiden een drietal hoofdactiviteiten die aan bod komen tijdens het Werkfit-traject: 
1. Versterken van de werknemersvaardigheden;

2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;

3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen. 

 

Ook hier geldt weer dat het maatwerk is. Hieronder volgt meer informatie per re-integratiedienst.

 

1. Versterken van de werknemersvaardigheden

Het versterken van werknemersvaardigheden zal voor jou worden ingezet, als je al wat langer uit het arbeidsproces bent. De re-integratieactiviteiten die worden aangeboden zijn er onder andere op gericht om je arbeidsritme op te laten bouwen, te leren om onder leiding en toezicht te werken en zelfstandig taken en opdrachten uit te laten voeren. 

 

2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Bij het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit is het doel je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Met de re-integratieactiviteiten motiveren we je anders om te gaan met eventuele problemen die je ervaart (bijvoorbeeld stress of financiële problemen). Je leert om te gaan met je belemmeringen, welke zich zowel voor kunnen doen in de persoonlijke sfeer als in de leefsfeer. Er valt onder andere te denken aan gerichte re-integratieactiviteiten waardoor je assertiever wordt, je grenzen leert aan te geven, wordt empowered en zo weerbaarder wordt. Ook kunnen activiteiten worden gevraagd om je fysieke fitheid te verhogen. Voorbeelden van activiteiten in de leefsfeer zijn het leren omgaan met belemmeringen als gevolg van verslaving of schulden. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het oplossen van de problematiek, maar om het voor jou beheersbaar maken ervan, zodat de focus op werkhervatting kan worden gericht. Zaken als schuldsanering behoort namelijk tot de gemeente en verslavingszorg is weggelegd voor de medische zorg- en hulpverlening.

 

3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Met het in beeld brengen van je arbeidsmarktpositie proberen we te bewerkstelligen dat je een realistisch inzicht krijgt op je capaciteiten, kwaliteiten en vaardigheden die je kunt inzetten op de arbeidsmarkt. Hierbij ondersteunen wij je bij een zoekrichting die past bij jouw opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. Wij zetten dit af tegen functies en beroepen waar vacatures beschikbaar zijn. Hierbij wordt zoveel als mogelijk kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers meegenomen. Werken in een dienstbetrekking of misschien als zelfstandig ondernemer sluiten aan bij jouw belastbaarheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal te werken uren per dag, de maximale reistijd, de werkplek of de omgeving van de werkplek.

 

Contact
Heb je nog vragen of wil je gebruik maken van één van de trajecten? Neem dan contact op met het UWV of met ons via het contactformulier.

Logo UWV.png
Mens en arbeid.png
Banner inschrijven nieuwsbrief4.jpg
bottom of page