top of page
Medewerkers in Modern Office

Informatie voor bedrijven

Direct inzetbare, gemotiveerde en talentvolle medewerkers
Wij bieden direct inzetbare, gemotiveerde en talentvolle medewerkers, die voorheen langdurig werkzoekend waren. Zij zijn bij ons in beweging gekomen en willen graag bij jou werkervaring opdoen. Zodat ze de beweging kunnen voortzetten naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Dit willen we bereiken door het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zogeheten Social Return. Oorzaken van grote afstand tot arbeidsmarkt kunnen zijn: langdurige werkloosheid, sociaal isolement, burn-out, et cetera.   

 

Social Return
Wil je als bedrijf een aanbesteding doen en hiervoor een deel van de omzet aan een maatschappelijke organisatie schenken of is er een verplichting om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij je bedrijfsvoering, het zogeheten Social Return?

Wij kunnen dan een geschikte deelnemer werkervaring laten opdoen in je bedrijf of een kandidaat aanleveren voor een openstaande vacature. Het mes snijdt op deze manier aan meerdere kanten: je haalt je een werknemer naar binnen die een grote intrinsieke motivatie heeft en weet wat hij wil en kan, de werknemer kan werkervaring op doen die hij/zij nodig heeft om verdere stappen binnen het bedrijf of op de arbeidsmarkt te kunnen ondernemen. 

Om succes op duurzame inzetbaarheid te vergroten ondersteunen wij te allen tijde de kandidaten en werkgevers gedurende een aantal maanden door middel van trainingen en coaching. We maken hiervoor gebruik van ons eigen ontwikkelde JobFolio.


Onze deelnemers
Onze deelnemers zijn mensen die door verschillende oorzaken (denk aan burn out, langdurige werkloosheid, etc.), een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Onze ervaring is dat hierdoor de deelnemers niet meer goed weten wat ze willen en kunnen. Onder begeleiding van een coach doen zij hierin onderzoek en versterken zij hetgeen wat ze aan vaardigheden (nog) in huis hebben. We doen dat door de hele mens in ogenschouw te nemen op verschillende gebieden.

 

 

 

Schijf van zeven gebieden

Samen met de deelnemers kijken we naar hun talenten en wensen zodat we een passende functie op ons kantoor kunnen creëren. Wanneer de deelnemers hun werknemersvaardigheden (arbeidsfit, belastbaarheid e.d.) op ons kantoor weer op niveau hebben, is het tijd voor de volgende stap: in een bedrijf het geleerde in de praktijk toepassen. Bij onze samenwerking is de deelnemer in het bezit van een 7LIFE-profiel en voldoet hij of zij aan goed werknemerschap (kan alleen en in teamverband werken, komt op tijd, komt afspraken na et cetera). 

 

Welke inzichten geeft 7LIFE
7LIFE is een instrument, dat gericht is op drie belangrijke onderdelen die te maken hebben met ontwikkeling en samenwerking:
1) Communicatiestijlen, wat is je voorkeur qua communicatiestijl
2) Leervoorkeur, hoe leer je het beste
3) Veranderkracht, hoe ga je om met veranderingen
Deze informatie is leerzaam voor de deelnemer, maar geeft jou als bedrijf ook inzicht in hoe je het beste met de deelnemer om kan gaan. Meer informatie over 7LIFE vind je hier.

 

Wat we voor elkaar kunnen betekenen
Graag kijken we samen met jou hoe we invulling geven aan de samenwerking. Een aantal mogelijkheden zijn:
    • Invulling stageplekken of werkervaringsplekken
    • Invulling vacatures 
    • Opdrachten ZZP’ers 


Contact
Wil jouw bedrijf werken aan haar maatschappelijk betrokken ondernemerschap, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Met deze bedrijven werken we samen


 

koervastondernemen_logo.jpg
logo-alfa-accountants-en-adviseurs.png
WVR logo.png
BMobility afbeelding.png
Banner inschrijven nieuwsbrief3.jpg
bottom of page