info@jobzzpmaatje.nl  |   Postbus 2030  6802 CA Arnhem  |  Privacyverklaring

© 2019 jobzzpmaatje

Onze pilaren

Stichting jobzzpmaatje gevestigd in het Social Business Center

 

 

Stichting jobzzpmaatje is gevestigd op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Met haar activiteiten legt zij een brug tussen enerzijds maatschappelijke vraagstukken en anderzijds bedrijven met een `sociaal hart`. Het Social Business Center, van waaruit de werkzaamheden plaatsvinden, bestaat uit kantoren, vergaderruimten en een werktuin. Het vormt de fundering, het huis, een re-Integratieplek en een ontmoetingsplek. Stichting jobzzpmaatje heeft als werktitel 026aanhetwerk, en is zo ingericht dat hier prettig geleerd en gewerkt kan worden, met elkaar en voor elkaar in een veilige en vertrouwde werkomgeving.

 

Direct naar

Ik wil deelnemen

Ik ben verwijzer

Ik ben een bedrijf